Bryson's Pub/Veltri Transportation 24:23 Team Combat/ImmuDyne/NE Storm
Match
Championship Bracket - 50 Major Division
JKSC - 1
Bryson's Pub/Veltri Transportation 24 : 23
Team Combat/ImmuDyne/NE Storm
10-06-2012 12:00