Team Combat/ImmuDyne/NE Storm 13:21 Bryson's Pub/Veltri Transportation
Match
Championship Bracket - 50 Major Division
JKSC - 1
Team Combat/ImmuDyne/NE Storm 13 : 21
Bryson's Pub/Veltri Transportation
10-06-2012 10:30